Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • Ươm tạo Dự án khởi nghiệp - FINC

  lĩnh vực

  Ươm tạo/ tăng tốc

  Mức giá

  10,000,000 - 20,000,000

  MÔ TẢ

  Nâng cao năng lực của founders và gia tăng cơ hội tăng trưởng và nhận được vốn đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đà Nẵng (DNES)

Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đà Nẵng (DNES)

Ươm tạo/ tăng tốc

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Năm thành lập: 2015

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu