Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • Đăng ký nhãn hiệu

  lĩnh vực

  Sở hữu trí tuệ

  Mức giá

  2,350,000 - 100,000,000

  MÔ TẢ

  Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

 • Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

  lĩnh vực

  Sở hữu trí tuệ

  Mức giá

  25,000,000 - 100,000,000

  MÔ TẢ

  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ BÌNH MINH

Sở hữu trí tuệ

Tỉnh/Thành: Hà Nội

Năm thành lập: 2006

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu