Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • Cho vay theo Danh mục kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh

  lĩnh vực

  Tài chính

  Mức giá

  0 - 42,000,000,000

  MÔ TẢ

  Cho vay theo Danh mục kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2019-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tài chính

Tỉnh/Thành: Thừa Thiên Huế

Năm thành lập: 2015

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu