Giới thiệu chúng tôi

Onebox là nền tảng tìm kiếm các dịch vụ dành cho các startups. Các nhà cung cấp dịch vụ trong nền tảng cùng cam kết chất lượng và chính sách hỗ trợ giá dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng khởi nghiệp. Onebox là sáng kiến của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS). CoPLUS là một trong những đơn vị tiên phong trong các hoạt động thúc đẩy và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Huế và khu vực miền Trung, đồng thời là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nước ngoài và trong nước. Sáng kiến Onebox của CoPLUS được Bộ Khoa học công nghệ hỗ trợ phát triển trong khuôn khổ nhiệm vụ Đề án 844.