Đăng ký sử dụng dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp thông qua nền tảng onebox

Đăng ký ngay, sử dụng dịch vụ liền tay

30-03-2021

HẾT HẠN

Hỗ trợ 5% cho các đơn vị đăng ký làm việc từ xa từ 5 - 10 ngày và 10% cho các đơn vị từ 10 ngày trở lên

Với mong muốn luôn đồng hành và góp phần hỗ trợ các đơn vị/công ty vượt qua khó khăn trong mùa dịch, CoPLUS thực hiện các chính sách:

30-12-2020

HẾT HẠN