Hội nghị giới thiệu nền tảng kết nối và cung cấp dịch vụ cho Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - ONEBOX tỉnh Nghệ An

Hội nghị giới thiệu Onebox - Nền tảng kết nối và cung cấp dịch vụ cho Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo

07-01-2021

Khóa đào tạo nhân sự cho các đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Nam Trung Bộ

Thiết kế và cung cấp dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

09-01-2021

HẾT HẠN

Khóa đào tạo nhân sự cho các đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST khu vực Bắc Trung Bộ

Thiết kế và cung cấp dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

24-08-2020