Hội nghị online: Kết nối các nhóm khởi nghiệp với đơn vị cung cấp dịch vụ cho KNĐMST tại Nghệ An

Trực tuyến tại link: https://forms.gle/PfJTqbxFAzGdb4Kn7 ngày 29.05.2021

29-05-2021

HẾT HẠN

Hội nghị giới thiệu nền tảng kết nối và cung cấp dịch vụ cho Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - ONEBOX tỉnh Nghệ An

Hội nghị giới thiệu Onebox - Nền tảng kết nối và cung cấp dịch vụ cho Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo

07-01-2021