Tiêu chí tham gia sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tiêu chí tham gia sử dụng dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp

14-01-2021

Chương trình Hội nghị Kết nối các nhóm khởi nghiệp với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nền tảng Onebox là sáng kiến của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS), được được Bộ Khoa học công nghệ hỗ trợ phát triển.

01-06-2021

Quét mã QR ngay - nhận ưu đãi liền tay

Ứng dụng công nghệ QR code nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập vào nền tảng kết nối và cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST - ONEBOX

26-04-2021