Điều khoản sử dụng

1. Ai có thể tham gia onebox?

Bạn có thể tham gia onebox khi bạn là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Bạn có đủ điều kiện để tham gia onebox?

- Nếu đơn vị bạn là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (service provider).

- Nếu đơn vị của bạn đang có trụ sở trên địa bàn của 1 trong 6 tỉnh miền Trung: Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

- Nếu đơn vị của bạn đang cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực: dịch vụ tư vấn (pháp lý, đầu tư, tài chính, thuế, kế toán, thành lập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, marketing, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học công nghệ) cho nhóm/doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Xin chúc mừng, đơn vị của bạn đã đủ điều kiện để tham gia nền tảng của chúng tôi!

3. Bạn được gì?

- Mở rộng thị trường, tại sao không?

- Phát triển dữ liệu khách hàng trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung, bạn có thể?

- Tăng doanh thu thông qua việc mở rộng thị trường và tăng số lượng khách hàng, quá dễ dàng!

4. Wow, đăng ký như thế nào vậy?

Chỉ 2 bước đơn giản, bạn chỉ cần:

Bước 1. Nhấn vào nút đăng ký nhà cung cấp dịch vụ ở góc trên bên phải màn hình của bạn.

Bước 2. Hoàn thiện thông tin

Quá dễ dàng, hoàn thiện thông tin đăng ký ngay nhé!