Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • Cố vấn dự án

  lĩnh vực

  Ươm tạo/ tăng tốc

  Mức giá

  1,000,000

  MÔ TẢ

  Tư vấn chiến lược phát triển startups

 • Ươm tạo dự án

  lĩnh vực

  Ươm tạo/ tăng tốc

  Mức giá

  3,000,000

  MÔ TẢ

  Cố vấn toàn diện cho sự phát triển của dự án

Câu lạc bộ khởi nghiệp Quảng Bình

Câu lạc bộ khởi nghiệp Quảng Bình

Ươm tạo/ tăng tốc

Tỉnh/Thành: Quảng Bình

Năm thành lập: 2018

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu