Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • Kết Nối Đối Tác Cổ Đông Cofounder

  lĩnh vực

  Ươm tạo/ tăng tốc

  Mức giá

  1,000,000 - 10,000,000,000

  MÔ TẢ

  Kết nối gọi vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh

Homes All Group- Amentor

Homes All Group- Amentor

Ươm tạo/ tăng tốc

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Năm thành lập: 2014

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu