Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • Tư vấn pháp lý

  lĩnh vực

  Pháp lý

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Tư vấn thủ tục trước, trong và sau khi thành lập doanh nghiệp

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thừa Thiên Huế

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thừa Thiên Huế

Pháp lý

Tỉnh/Thành: Thừa Thiên Huế

Năm thành lập: 1996

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu