Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • Xác lập và phát triển quyền sở hữu công nghiệp

  lĩnh vực

  Sở hữu trí tuệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Mức hỗ trợ: Tối đa 30 triệu đồng/đơn đăng ký

 • HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CHO SPDV

  lĩnh vực

  Sở hữu trí tuệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Mức hỗ trợ: Tối đa tối đa 50 triệu/01 HĐ

 • HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHCN TN & QT

  lĩnh vực

  Sở hữu trí tuệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/1L/CS/năm

 • XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ DOANH NGHIỆP

  lĩnh vực

  Sở hữu trí tuệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Mức hỗ trợ: Tối đa 30 triệu đồng/mô hình

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Sở hữu trí tuệ

Tỉnh/Thành: Quảng Nam

Năm thành lập: 1993

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu