Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • Phát triển tài sản trí tuệ

  lĩnh vực

  Sở hữu trí tuệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Mức hỗ trợ: 40 triệu/ văn bằng bảo hộ được cấp

 • Áp dụng tài sản trí tuệ để thực hiện dự án

  lĩnh vực

  Sở hữu trí tuệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Mức hỗ trợ: 500 triệu/1 dự án

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở hữu trí tuệ

Tỉnh/Thành: Thừa Thiên Huế

Năm thành lập: 1993

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu